Udvalg

Udvalg i Aarhus 1900 Fodbold

I Aarhus 1900 Fodbold ønsker vi at så mange medlemmer som muligt hjælper hinanden med at drive og udvikle klubben. 


Som medlem kan man hjælpe ved at deltage i frivilligt arbejde, arbejdsdage i klubben eller ved at deltage i et udvalg. 


Udvalg

Ved at dele arbejdet i og omkring klubben ud på så mange hænder som muligt, kan vi bedst hjælpe hinanden med at Aarhus 1900 Fodbold bliver den bedst mulige fodboldklub.


Klubben har derfor 5 udvalg, der på hver sin måde deltager i arbejdet omkring klubben. Og dertil et ekstra udvalg, der arbejder med visionen om at bygge et nyt klubhus til Aarhus 1900 Fodbold.


Fort Langenæs udvalg

Organisere det daglige arbejde med at holde styr på Fort Langenæs.

 • Arrangere hjemmestævner
 • Arrangere arbejdsdage
 • Udarbejde rengørings,- og baneplejeplan
 • Indkøb af materialer til klubhus


Festudvalg

Sikre at Aarhus 1900 Fodbold holder de bedste fester. Så ofte som muligt. 

 • Planlægge fester. Heriblandt auktionsfest inden sæsonopstart i foråret.
 • Koordinere indkøb til fester.
 • Bestille øl til klubben.
 • Koordinere rengøring og aflevering af pant efter fester.


Sponsorudvalg

Skaffe sponsorer til Aarhus 1900 Fodbold

 • Udarbejde sponsormateriale
 • Finde og indgå nye aftaler med sponsore
 • Finde nye medlemmer til udvalget


Kommunikationsudvalg

Lave opslag om Aarhus 1900 Fodbold på Facebook og Instagram, og opdatere hjemmesiden.

 • Ugenlige oversigt over hjemmekampe i klubben
 • Promovere hjemmestævner på facebook og instagram
 • Opdatere hjemmesiden
 • Udarbejde øvrig reklame og kommunikation om klubbenSpillerrepræsentanter

En spiller fra hvert hold i Aarhus 1900 Fodbold

 • Organisere det frivillige arbejde, herunder at skabe overblik over arbejdsopgaverne henover året.
 • Rekruttere og fastholde frivillige til opgaver og udvalg.
 • Bindeled mellem bestyrelse og hold i klubben